Slotjes naast de urenregel tonen de status van de regel. Deze kan zijn:

  • Open (de regel kan gewijzigd worden)
  • Gesloten (de regel is definitief maar niet gedeclareerd)
  • Calculator (de regel is definitief en gedeclareerd)


Voorbeelden:


Open

Een open slot toont dat de regel nog niet definitief of verwerkt is. Hij kan door de gebruiker nog gewijzigd worden.


GeslotenEen gesloten slot toont aan dat de regel definitief is, maar niet gedeclareerd. De regel kan niet meer gewijzigd worden, tenzij het slotje door een medewerker met Declaratie-rechten er weer af wordt gehaald. Een regel krijgt dit slotje wanneer tijdens het declareren van de uren blijkt dat de uren niet declarabel zijn. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  • De activiteit is niet declarabel. 
  • De projectfase is niet declarabel.
  • De projectfase is van het type fixed-price. Zie Een Fixed Price project declareren
  • De organisatie is je eigen organisatie.


Het slotje kan verwijderd worden via de knop: Ontgrendel


Calculator


Een calculator geeft aan dat de regel definitief is en niet meer gewijzigd kan worden omdat hij gedeclareerd is. 


De regel kan alleen weer opnieuw gewijzigd worden door de declaratie te verwijderen. Indien de declaratie al gefactureerd is dient eerst de factuur verwijderd te worden waarna de declaratie verwijderd kan worden.