Maak een artikelĀ aan, bijvoorbeeld:


Maak een declaratie aan voor de klant en voeg het artikel toe. Het aantal is het aantal kilometer.